Jakie są najczęstsze pułapki językowe przy tłumaczeniu angielskiego na język ojczysty?

Najczęstszą pułapką językową przy tłumaczeniu z angielskiego na język ojczysty jest dosłowne tłumaczenie, czyli zbyt literalne przeniesienie słów z jednego języka na drugi. Przykładowo, gdy tłumaczymy z angielskiego na polski zdanie It's raining cats and dogs, dosłowne tłumaczenie Pada koty i psy brzmi bardzo dziwnie i nie ma sensu. Inną częstą pułapką jest nieumiejętne tłumaczenie idiomów, czyli zwrotów językowych, których dosłowne znaczenie nie pokrywa się z ich rzeczywistym znaczeniem w danym kontekście. Na przykład, idiom kick the bucket oznacza umrzeć, ale dosłowne tłumaczenie na polski byłoby niezrozumiałe. Dlatego ważne jest dostosowanie tłumaczenia do kontekstu oraz znalezienie odpowiednich odpowiedników językowych.
Sitemap